Fochteloërveen

Oernatuur in zijn puurste vorm

Wil je in Nederland nog een stukje echte ongerepte natuur zien? Kom dan naar het het Fochteloërveen. Een uniek stuk natuurgebied van 2500 hectare groot in Friesland. Het is één van de laatste hoogveengebieden in Europa en de natuurlijke habitat van de majestueuze kraanvogel. Op deze plek ervaar je fietsend of wandelend hoe Nederland er in vroeger tijden moet hebben uitgezien. Kom en ontdek dit unieke natuurgebied!

 

Rust en ruimte

De 2500 hectares natuur van het Fochtelooërveen ogen indrukwekkend leeg. Aan alle kanten strekken zeldzame mossen en veenpluis zich uit tot ver aan de horizon. Veenvlinders dansen geluidloos boven schrale grassen, hoog in de lucht vliegen kraanvogels over. De rust van het Fochteloërveen doet bijna niet-Nederlands aan, en toch bevinden we ons in het oerlandschap van Nederland.

 

 

Levend hoogveen

Hoogveen ontstaat op plekken waar regenwater blijft staan en veenmossen eeuwen achtereen kunnen groeien. De planten sterven van onderen af en groeien aan de bovenkant verder waardoor een bodem van dikke pakketten veenmossen ontstaat die als een spons fungeert. Vandaag de dag groeit het Fochteloërveen nog altijd gestaag door. ‘Levend hoogveen’ op deze schaal komt nergens meer voor in Nederland. 

 

Kraanvogels

De opleving van het Fochteloërveen betekende ook de terugkeer van de kraanvogel. Inmiddels gaat het zo goed met de kolonie dat broedparen zijn uitgevlogen naar het Fries-Drentse Wold aan de andere kant van Appelscha. Wie aan de rand van het Fochteloërveen uitkijktoren ‘De Zeven’ beklimt maakt kans de kraanvogels voorbij te zien vliegen. Dat kan natuurlijk evengoed vanaf de grond.

 

 

 

De Zeven: unieke uitkijktoren

In 2000 heeft Natuurmonumenten een 18 meter hoge uitkijktoren in het Fochteloërveen in gebruik genomen. Het architectonische hoogstandje in de vorm van een reusachtige 7 biedt adembenemend uitzicht over de weidsheid van het hoogveengebied. Neem er eens een kijkje! Gewapend met een verrekijker zie je misschien één van de vele bijzondere vogelsoorten. 

© Appelscha 2012 - 2020
X