De Zoolstede 2015 nr: 3

Door Historische Vereniging Appelscha
25 september 2015

De Zoolstede is het orgaan van de Historische Vereniging Appelscha.

In deze derde uitgave komen de volgende items aan bod: * Fochteloo van toen en nu: Jan Oosterkamp vertelt in zijn 2e deel over "het meehelpen op de boerderij". * Uit het leven gegrepen: Steven Jongsma vertelt over zijn jeugdjaren, die hij doorbracht op de Hildenberg.* Tinus Veenstra en het anarchistenkamp Aekinga. Hij verteld aan Carol Jan Kok over de tachtig jarige geschiedenis van het anarchistische kampeerterrein "Tot vrijheidsbezinning aan de Aekingaweg".

In de vaste rubrieken: * Oude foto's: twee foto's van arbeiders, die in het veen aan het werk zijn.* Boeken: "Op klompen door de dessa". Indiëgangers vertellen. Een boek van Hielke Speerstra.* Nieuws uit Appelscha": Voor u gelezen door Geert Veen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (april-juni 1914).* Woningen, boerderijen, winkel- en bedrijfspanden en hun bewoners: Vaart Noordzijde 8426 AS Appelscha.

In de nieuwsbrief wordt stilgestaan bij het overlijden van Harm Hoornstra. Verder een oproep van het bestuur; zij zoeken "nieuw bloed" om de evenementen in de Hoolten Klinte te organiseren. Ook de kalender voor 2016 is weer verkrijgbaar, de kosten bedragen €5,00. Op zaterdag 3 oktober geeft Frans Melein een lezing over zijn belevenissen in WO II en op 31 oktober en zondag 1 november is in de Hoolten Klinte de tentoonstelling "harambe" (zie ook de agenda op appelscha.nl). De archiefgroep is weer op de dinsdagmorgen aanwezig in de Hoolten Klinte.

Leden van de Historische Vereniging ontvangen het blad gratis. Niet leden betalen €3,50 per nummer.

Wil u lid worden van de Historische vereniging, kijk dan voor informatie op de website http://www.hvappelscha.nl/

 

 

Eerder geschreven blogs door Historische Vereniging Appelscha

Nieuwjaarsbijeenkomst HVA

<p>Zaterdagmiddag 6 januari jl. hield de Historische Vereniging Appelscha haar nieuwjaarsbijeenkomst in de...

Historische Vereniging Appelscha op 06 jan
Digitale wandelroute Kale...