Stichting winkelen Appelscha

In maart 2014 is Stichting Winkelen Appelscha in het leven geroepen. Stichting Winkelen Appelscha bestaat uit een werkgroep van 6 personen uit diverse vakgebieden. De stichting heeft als doelstelling om van Appelscha een boeiend, bloeiend en bruisend winkeldorp te maken. De stichting heeft het initiatief genomen om op korte termijn invulling te vinden voor de leegstaande panden in het winkelcentrum. Er wordt vanuit ondernemers met veel enthousiasme op dit initiatief gereageerd.

 

Stichting Winkelen Appelscha is initiator van de actie ‘Win een Winkel in Appelscha’. Een actie waarin mensen serieus de kans en mogelijkheid krijgen een eigen onderneming op te bouwen. De winnaar van deze actie krijgt namelijk een winkelruimte van circa 160 m² voor een half jaar gratis aangeboden, inclusief begeleiding van een accountant en een jaar lang gratis lidmaatschap van Ondernemersvereniging Appelscha. Daarna worden gunstige huurvoorwaarden aangeboden.

 

HI-Totaalzorg wint gratis winkelruimte

Appelscha – HI-Totaalzorg heeft de actie 'Win een winkel' gewonnen. In september opent de organisatie de nieuwe winkelruimte van circa 160 m² in Winkelcentrum Appelscha.

 

'Wij zijn er ontzettend blij mee', zegt Irma van Sleen van HI-Totaalzorg. 'We kunnen onze plannen nu versneld realiseren.'

 

HI-Totaalzorg heeft in april in een aantal appartementen boven het winkelcentrum een woonplek geopend voor mensen met een licht verstandelijke beperking of licht psychiatrische aandoeningen. Er lagen ook plannen op tafel om volgend jaar in het winkelcentrum een ruimte in gebruik te nemen voor dagbesteding en verkoopgedeelte voor de eigen gemaakte producten. 'Deze plannen waren dit jaar voor ons nog niet haalbaar, omdat we onze peilen eerst hebben gericht op de wooneenheden.'

 

De actie 'Win een winkel' bracht daar echter verandering in. De actie is een initiatief van de in dit voorjaar opgerichte Stichting Winkelen Appelscha. De groep bestaat uit ondernemers,  vertegenwoordigers van belangenorganisaties en betrokken burgers. Doel is om de gehele middenstand van Appelscha een flinke boost te geven.

 

Een van de eerste acties die werd gepresenteerd was ‘Win een winkel’. Startende ondernemers konden een plan van aanpak indienen voor het opstarten van hun nieuwe winkel. De winnaar van de actie krijgt een half jaar lang de beschikking over een gratis winkelruimte van circa 160 m² in het nieuwe winkelcentrum in Appelscha.

 

Uit alle inzendingen bleven drie serieuze kandidaten over. Volgens de bestuursleden van de stichting had HI-Totaalzorg het beste plan. 'Het meest haalbare', aldus secretaris Anja Hoogstra.

 

In het beschikbare onderkomen, gesitueerd naast de Marskramer, wordt een ruimte voor dagbesteding met daarbij een winkel gerealiseerd. 'We gaan er onze eigen producten verkopen, maar mensen kunnen straks bij ons ook terecht voor het laten opknappen van een kast of een tafel', vertelt Hedzer Geertsma van HI-Totaalzorg. 'Het moet vooral laagdrempelig worden.'

 

Na het eerste half jaar kan HI-Totaalzorg de ruimte tegen een gereduceerd tarief huren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via stichtingwinkelenappelscha@ziggo.nl.

Bron: Nieuwe Oostellingwerver

Deel deze pagina

© Appelscha 2012 - 2019
X