Alert Groep

Op 01 februari 1992 werd Administratie- & Adviesburo Alert te Appelscha opgericht door Jikky Zuidema. Voor de naam Alert is gekozen omdat de belangen van de cliënten moeten worden bewaakt en je dus voortdurend waakzaam, scherp, alert moet zijn. Het buro heeft dan als kernactiviteiten het verzorgen van administraties voor ondernemingen tot en met het opmaken van de jaarrekening en fiscale advisering van ondernemingen en particulieren. In de loop van de tijd is het accent steeds meer komen te liggen op specifieke en specialistische advisering. Met de toetreding van Sieger Brouwer tot de organisatie heeft met name de specialistische advisering een extra impuls gekregen. De huidige activiteiten van de Alert-groep zijn in de volgende hoofdgroepen onder te verdelen: administratie, advies, management, participatie en recherche.

 

De Alert-groep is met uitzondering van de administratie 'poot' landelijk actief. Opdrachtgevers zijn o.a. banken, curatoren, accountantskantoren, ondernemingen en particulieren. Zij maken gebruik van de diensten van de Alert-groep omdat Alert naast de algemene vaardigheden beschikt over bijzondere kennis op het gebied van omzetbelasting, insolventie en bedrijfsfraude. Kernwoorden binnen Alert zijn; kwaliteit, oplossingsgericht, snel en persoonlijk.

 

De directie van de Alert-groep wordt gevormd door oprichtster Jikky Zuidema en Sieger Brouwer. Jikky is verantwoordelijk voor de administratie en de reguliere advisering. Sieger heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van insolventie, aansprakelijkstellingen, fraudebestrijding en omzetbelasting en is verantwoordelijk voor de specialistische advisering, de managementactiviteiten, de participaties en de bedrijfsrecherche.

 

Om de vakkennis op peil te houden wordt gebruik gemaakt van abonnementen op vakliteratuur, on line verbindingen met uitgevers als Kluwer en Elsevier, deelname aan vakdiscussies op de zogenaamde internet profpages en deelname aan een studieclub alsmede het bezoek van seminars. Om de markt(ontwikkelingen) te volgen zijn er abonnementen op verschillende dag- en weekbladen, on line verbinding met kamer van koophandel en deelname aan zogenaamde netwerkbijeenkomsten. Alert werkt nauw samen met een advocatenkantoor, een notariskantoor, een assurantiekantoor, een specialist bedrijfsfinancieringen en een investeerdersgroep.

 

Contactgegevens:

Vaart Zuidzijde 141

8426 AM Appelscha


info@alert-groep.nl

www.alert-groep.nl

Deel deze pagina

© Appelscha 2012 - 2019
X